A-Z Encyklopedie > A > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

A (linka metra v Praze) Linka A pražského metra vede zhruba ve směru severozápad-východ, na mapách je označována zelenou barvou. Obsahuje 13 stanic, celková délka je 11 km, vlak ji projede za 23 minut.
A (linka) Linka A je součástí dopravních sítí v mnoha městech:
A Broken Frame A Broken Frame je druhé studiové album Depeche Mode, vydané 27. září 1982.
A cappella A cappella v hudbě označuje vokální hudbu nebo zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů. A cappella znamená v italštině jako v kapli.
A Day at the Races A Day at the Races je páté album slavné britské skupiny Queen, které bylo vydané v roce 1976.
A Kind of Magic A Kind of Magic je čtrnácté album slavné britské skupiny Queen, které bylo vydané v roce 1986.
A Matter of Life and Death A Matter of Life and Death je zatím poslední album legendární skupiny Iron Maiden, vydané 28. srpna ve většině zemí, 29.
A Moment Like This A Moment Like This (Chvíle jako tahle) je prvním singlem Kelly Clarkson, který byl později zařazen na její úspěšné album Thankful.
A Nice Pair A Nice Pair je desáté řadové a druhé výběrové album slavné anglické skupiny Pink Floyd, které bylo vydáno v roce 1974.
A Night at the Opera A Night at the Opera je čtvrté album slavné britské skupiny Queen, které bylo vydané v roce 1975.
A posteriori A posteriori je latinské spojení („z pozdějšího“), které v kontextu označuje poznání „ze zkušenosti“. Aposteriorní poznání je tedy empirické poznání.
A priori A priori je latinské spojení (doslova z předchozího), které označuje před zkušeností. Ve filozofii tento pojem označuje poznání, které může člověk mít bez zkušenosti, tedy před ní.
A Quick One A Quick One je druhé album anglické rockové skupiny The Who, vyšlo v prosinci roku 1966.
A Real Dead One A Real Dead One je živé album britské heavymetalové skupiny Iron Maiden. Nahráno bylo během turné po Evropě.
A Real Live Dead One A Real Live Dead One je živé album britské heavymetalové skupiny Iron Maiden. Vzniklo spojením alb A Real Live One a A Real Dead One a vydáno bylo roku 1998.
A Real Live One A Real Live One je živé album britské heavymetalové skupiny Iron Maiden. Ačkoliv je album zařazeno jako živák, není to záznam samostatného koncertu.
A Saucerful of Secrets A Saucerful of Secrets je druhé album slavné anglické skupiny Pink Floyd, které bylo vydané v roce 1968.
A-ha Norskou skupinu a-ha tvoří trojice Morten Harket (zpěvák), Paul Waaktaar-Savoy (kytara) a Magne Furuholmen (klávesy). V osmdesátých letech patřilo toto trio mezi celosvětově nepopulárnější hudební skupiny a v současti stále patří mezi světovou hudební špičku.
A/D převodník Analogově digitální převodník (zkratky A/D, v angličtině i ADC) je elektronická součástka určená pro převod spojitého (neboli analogového) signálu na signál diskrétní (neboli digitální). Důvodem tohoto převodu je umožnění zpracování původně analogového signálu na číslicových počítačích. Mezi nimi v současnosti převažují digitální signální procesory DSP, které jsou právě na zpracování takových signálů specializované. V digitální podobě se také dají signály daleko kvalitněji zaznamenávat a přenášet.
Aaliyah Aaliyah, celým jménem Aaliyah Dana Haughton, (16. ledna 1979 New York – 25.
Aarau Aarau hlavní město švýcarského kantonu Aargau.
Aardman Aardman Animations, Ltd., známé také jako Aardman Studios, je studio animovaného filmu v Bristolu ve Vellké Británii.
Aargau Aargau (německy Aargau, francouzsky Argovie, italsky Argovia, rétorománsky Argovia) je jeden ze švýcarských kantonů. Leží na severu země, je tvořen oblastí dolního toku řeky Aar, podle které se také jmenuje (Aargau = oblast Aaru).
Aarhuská úmluva Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí) je mezinárodní smlouva, mezi jejíž hlavní pilíře patří:
AA Spojení písmen A a A může mít různé významy:
AAC Advanced Audio Coding (zkráceně AAC) je ztrátový zvukový kodek. Byl vyvinut jako logický následovník formátu MP3 na středních až vyšších bitratech v rámci standardu MPEG4.
Abakus [římského abaku. Národní knihovna v Paříži]
Abatyše Abatyše je představená klášterů některých ženských řádů (například benediktinky, cisterciačky nebo klarisky) a ústavů v Římskokatolické církvi. Má stejnou funkci jako u mužských řádů opat.
Abbásovci Abbásovci je dynastie chalífů vládnoucí arabskému chalífátu v letech 750 až 1258. Funkci duchovní hlavy islámu pak vykonávala ještě v letech 1261 až 1517 v Egyptě pod vládou mamlúků.
Abbeville Abbeville [abˈvil], jméno Abbeville pocházá z latiny, kde původně znamenalo „město opatů“, je město na severu Francie v departmentu Somme a regionu Picardie. Má 25 000 obyvatel.
Abd-ru-shin Abd-ru-shin, občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt (18. dubna 1875, Biskupice, Sasko – 6.
Abdéra Abdéra je antické město v Thrákii, nedaleko ústí řeky Nestos, proti ostrovu Thassu. Bylo založeno kolem 656 př.
Abdikace Abdikace (z lat. abdicatio – odřeknutí) je odstoupení politika z funkce dřív, než uplynula doba skončení jeho funkce.
Abdurrahmán ibn Umar as-Súfí Abdurrahmán ibn Umar as-Súfí (* 7. prosinec 903, Rajj (?
Abeceda Abeceda je sada znaků – písmen, jimiž se graficky vyjadřují hlásky.
Abecední řazení V různých seznamech, slovnících, encyklopediích apod. je potřeba řadit textové řetězce.
Abelova cena Abelova cena je ocenění udělované každoročně norským králem vynikajícím matematikům. Cena byla zavedena v roce 2002 při příležitosti dvoustého narození norského matematika Nielse Henrika Abela a je pojmenována jeho jménem.
Abenakiit-(Ce) Abenakiit-(Ce) (McDonald, Chao, Grice, 1994), chemický vzorec Na26{Ce,Nd,La,Pr,Th,Sm}6{SiO3}6{PO4}6{CO3}6{SO2}O, je klencový minerál.
Aberdeen (Washington) Aberdeen je nevelké město ležící ve státě Washington na severozápadním pobřeží Ameriky, podblíž města Seattle. Do nedávna bylo ještě téměř výhradně zaměřené na těžbu dřeva z místních rozsáhých lesů.
Aberdeen-anguský skot Aberdeen-Angus je masné plemeno, které bylo vyšlechtěné ve Skotsku. Tato zvířata jsou černě ostrstěná.
Abernathyit (Thompson & al. 1956) K2{(UO2)2(AsO4)2}.
Abertamy Abertamy jsou městečko v okrese Karlovy Vary, která má cca 1 140 obyvatel. Patří k němu i místní část Hřebečná.
Abhidhamma Pojmem Abhidhamma (pálí neboli Abhidharma v sanskrtu) se označují buddhistické kanonické texty, které se pokouší vytvořit systematickou abstraktní klasifikaci a popis veškerých existujících jevů. Spisy Abhidhammy obsahují reorganizaci a zobecnění Buddhova učení, které je jinak podáno běžným jazykem a narativní formou v sútrách (rozpravách).
Abchazština Abcházština je severozápadní kavkazský jazyk používaný Abcházci v Abcházii, Gruzii a Turecku. Používá jej 70 000 – 100 000 mluvčích v Abcházii a až několik desítek tisíc v Turecku.
Abi-Ešu Abi-Ešu byl babylonským králem 1. dynastie.
Abilene {| cellspacing=5 cellpadding=0 align=right border=0 width=235 style="font-size: 90%; background: #efefef; margin: 0em 0em 0em 1em;"
Ablace Ablace je pojem, který znamená odtavování a používá se ve více významech.
Ablativ Ablativ je označení pro mluvnický pád, který se objevuje v některých jazycích, např. arménštině, latině, sanskrtu, turečtině a ugrofinských jazycích.
Abolicionismus Jako abolicionizmus bývá označováno hnutí usilující o zrušení nějakého zákona nebo ustanovení, např. hnutí za zrušení trestu smrti.
Abraham Maslow Abraham Harold Maslow (1. dubna 1908 – 8.
Abrahám Abrahám (původně Abram) - hebrejsky "otec množství", „vznešený otec“. Je praotcem Izraele.
Abreviatura V původním významu slova šlo o jakýkoliv grafický znak označující zkrácené zapsání slabiky či slova, které bylo užíváno ve středověkých rukopisech a později i prvotiscích ustáleným způsobem charakteristickým pro určitou lokalitu, období, jazyk a obsah textu.
Abruzzo Abruzzo (někdy také v plurálu Abruzzi) je oblast ve střední Itálii. Sousedí s Marche na severozápadě, Umbrií na západě, Laziem na jihu, Molise na jihovýchodě a Jaderským mořem na východě.
Absaročtina Absaročtina (anglicky Absaroka nebo Crow) je domorodý severoamerický jazyk, který je členem skupiny sújských jazyků údolí Missouri patřící do sújsko-katóbské jazykové rodiny. Roku 1990 hovořilo absarocky 4 280 Vraních Indiánů žijících v rezervaci Crow, jež leží v jižní části amerického státu Montana.
Absint Absint (též absinth; francouzsky L’Absinthe; z latinského absinthium a řeckého ἀψίνθιον apsinthion, pelyněk) je tvrdý alkoholický nápoj, který se vyrábí z pelyňku. V dnešní době je ve většině zemí Evropy výroba a prodej absintu nelegální (neplatí pro Česko a Velkou Británii).
Absolutně černé těleso Absolutně černé těleso je fyzikální pojem, který zavedl Gustav Kirchhoff v roce 1862. Je to ideální těleso, které pohlcuje veškeré přicházející záření a jeho vyzařovací charakteristika je závislá na jeho povrchové teplotě.
Absolutní hodnota V matematice označuje pojem absolutní hodnota reálného čísla x hodnotu x s odstraněným znaménkem. Například 3 je absolutní hodnotou jak čísla 3, tak čísla −3.
Absolutní hudba Absolutní hudba je termín hudební estetiky 19. století.
Absolutní hvězdná velikost Absolutní hvězdná velikost (absolutní jasnost, absolutní magnituda) je veličina určující hvězdnou velikost vztaženou na standardní pozorovací podmínky. Rozlišujeme při tom dva případy.
Absolutní sluch Absolutní sluch označuje v hudbě schopnost určit přesnou výšku tónu.
Absolutní většina Absolutní většina je zásada uplatňovaná při volbách nebo hlasování zastupitelského sboru. Používá se při závažnějších rozhodováních, než kdy stačí prostá většina.
Abstinence Abstinence neboli zdrženlivost je vzdání se věci nebo činnosti, která způsobuje požitek.
Abstrakce Abstrakce ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje řada analytických aktů myšlení, jimiž je zpracováván konkrétní smyslový materiál a při nichž se odhlíží od určitých znaků, vlastností a vztahů daného předmětu.
Abstraktní datový typ Abstraktní datový typ (ADT) umožnuje skrýt implementaci jednotlivých operací nad daným datovým typem a způsob fyzického uložení informace v proměnné daného datového typu. Hlavním cílem je zjednodušit a zpřehlednit program, který provádí operace s daným datovým typem.
Absurdní drama Absurdní drama (z lat. absurdus nesmyslný, sluchu nepříjemný) je směr avantgardního divadla projevující se zejména od 50.
Absurdno Absurdno je pojem označující nesmyslnost, zbytečnost, nahodilost i mimorozumovost. Tok něčeho bez příčiny a bez předurčení začátku i konce.
Abswurmbachit (Reinecke & al. 1991) Cu2+Mn63+SiO12, čtverečný minerál.
Abtova výhybka Abtovy výhybky jsou speciální výhybky pro pozemní lanovky. Řidčeji se tak označují i výhybky ozubnicové dráhy Abtova systému.
Abuja Abuja je hlavním městem Nigérie v západní Africe. Má přibližně 1 milion obyvatel.
Abundantní číslo V matematice je abundantní číslo takové číslo, které je menší než součet jeho vlastních dělitelů, opakem je deficientní číslo.
Abú Dhabí Abú Dhabí (často psáno též Abú Zabí) je hlavním městem a zároveň emirátem Spojených arabských emirátů. Jedná se o největší a nejbohatší ze 7 emirátů a zároveň zakládající emirát Spojených arabských emirátů v roce 1971.
Abú Ghrajb Vězení Abu Ghraib ve stejnojmenném městě, jež se nachází 32 km západně od Bagdádu, sloužilo k věznění a popravování politických vězňů již za Saddáma Husajna. Světově známým se stalo, když média informovala o mučení a ponižování iráckých vězňů, z nichž někteří požívali statutu válečného zajatce, příslušníky americké armády.
Abú Músá Zarkáví Abú Mus'ab az-Zarqáwí, arabsky , v českých médiích obvykle nesprávně Abú Músa/Músá/Musá Zarkáví, (20. října 1966 Zarka, Jordánsko – 7.
Abú Simbel Archeologický komplex Abú Simbel (arabsky أبو سنبل nebo أبو سمبل) zahrnuje dva masivní kamenné chrámy v jižním Egyptě, na západním břehu Násirova jezera, asi 290 km jižně od Asuánu. V roce 1979 byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO jako součást „Núbijských monumentů mezi Abú Simbelem a Fílai“ (poblíž Asuánu).
Abydos Abydos - někdy správněji Abýdos, může označovat:
Abydos (starověké Řecko) Abydos nebo správněji Abýdos byl starověký, thrácký, později řecký přístav na nejužším místě Dardanel (řecky Helléspontos) kolonizovaný obyvateli Mítétu v době velké řecké kolonizace. Jeho poloha spolu s protilehlým městem Séstos umožňovala kontrolu nad plavbou mezi Středozemním a Černým mořem.
Abyssální plošina Abyssální plošina někdy také hlubokomořská plošina je rozsáhlý útvar na oceánské kůře. Jedná se o morfologicky málo členité oblasti oceánské pánve mezi hřbety a subdukčními zónami.
Abzu Abzu – akkadsky Apsû, řecky Apsón. V sumersko-akkadské mytologii podzemní sladkovodní oceán.
AB Spojení písmen A a B může mít různé významy:
ABAP ABAP je programovací jazyk používaný pro vývoj aplikací mySAP.com od firmy SAP.
ABBA ABBA je švédská popová skupina 70. a první poloviny 80.
ABC ABC (ábíčko) je čtrnáctideník technického a přírodovědného zaměření pro mládež.
ABC (programovací jazyk) ABC je imperativní programovací jazyk vyvíjený v 80. letech 20.
Acappella Acappella je americká křesťanská hudební skupina. Základem jejich projevu je vokální hudba – zpěv bez doprovodu jakýchkoli hudebních nástrojů, název dle hudebního stylu a capella.
Acapulco Acapulco je město a důležitý přístav na pobřeží Tichého oceánu v mexickém státě Guerrero. Leží 300 km jihozápadně od Ciudad de Mexico.
Accenture Accenture je globální společností poskytující své služby v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu. Její organizační struktura zahrnuje jednotlivé divize podle typu obchodní činnosti klienta a podle zaměření zaměstnanců.
Access point Wireless access point (česky bezdrátový přístupový bod) je zařízení, které převádí (přijímá a znovu vysílá) signál pro bezdrátovou wifi síť. To umožnuje komunikaci libovolných dvou klientů připojených ke stejnému přístupovému bodu, aniž by byla nutná možnost přenášet signál přímo mezi klienty.
Accolade Accolade byla herní vydavatelská firma, která se proslavila zejména sériemi Test Drive (16-bitové počítače) a Hardball (C64). Za zmínku stojí také dva díly hry Star Control nebo Jack Niklaus Golf série.
Acela Acela Express je americký vysokorychlostní vlak provozovaný národní železniční společností Amtrak. Jednotky jsou nasazovány na tzv.
Acetaldehyd Acetaldehyd, nazávaný též ethanal či aldehyd kyseliny octové, je bezbarvá těkavá hořlavá kapalina štiplavého zápachu.
Aceton Aceton neboli Propanon neboli Dimethylketon- CH3COCH3 je bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, ve vodě rozpustná; směs par s kyslíkem je výbušná. Teplota varu 56°C, teplota tání -94°C.
Acid drinkers Acid Drinkers je polská metalová kapela, která byla založena v roce 1987.
Acid jazz Acid jazz (známo též jako groove jazz nebo club jazz) je jemná, elektronicky skládaná obdoba jazzu, obsahující také mírně ostřejší zvuky vycházející z hudebního stylu acid. Je ovlivněn také soulem a setkat se v něm můžeme i s ambientními zvuky.
Acidofilní bučina *Označení dle systému Physis: 041.11 Medio-European acidophilous beech forests
Acidogeneze Acidogeneze je proces enzymatické přeměny organických sloučenin na organické kyseliny.
Aconcagua Hora Aconcagua se nalézá na západě Argentiny a jedná se o nejvyšší horu Ameriky, západní a jižní polokoule, jedná se o nejvyšší horu mimo Asii.
Acre Acre je spolkový stát v Brazílii. Nachází se v nejzápadnější části jejího území, v Amazonii a náleží do Severního regionu.
Act of Settlement 1701 Act of Settlement neboli Zákon o nástupnictví byl přijat anglickým parlamentem roku 1701 (podle juliánského kalendáře r. 1700).
Act of Supremacy Acts of Supremacy jsou zákony anglického parlamentu, které ustanovují anglického krále za „jedinou nejvyšší hlavu anglické církve“ (Church of England) a vyhlašují, že králi přísluší všechna „čest, hodnost, vznešenost, privilegia, autorita, imunita, prospěch a majetek odpovidající jeho důstojnosti“ -- takže každý akt věrnosti římskému papeži by byl považován za vlastizradu.
Acta onomastica Acta onomastica je český jazykovědný časopis vydávaný jedenkrát ročně Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky. Je jediným onomastickým časopisem v Česku a je vysoce ceněn českými i zahraničními vědci.

Informace jsou převzaty z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa.

Texty jsou dostupné za podmínek GNU Free Documentation License

Encyklopédia (sk) Encyclopedia (en) Enzyklopädie (de)


cz cz